Date 

Angler 

Fish 

Lake/Peg No 

02-04.11.15 

Karl 

27lb 8oz common 

Day Ticket/Peg 28 

02-04.11.15 

Karl 

23lb 8oz common 

Day Ticket/Peg 28 

02.11.15 

Elvin 

25lb 8oz mirror 

Day Ticket/Peg 17 

02.11.15 

Elvin 

20lb 4oz common 

Day Ticket/Peg 17 

03.11.15 Elvin 31lb 8oz mirror Day Ticket/Peg 17 
04.11.15 Elvin 19lb common Day Ticket/Peg 17 
04.11.15 Elvin 18lb 5oz common Day Ticket/Peg 17 
05.11.15 Jerry 20lb 12oz common Day Ticket/Peg 29 
05.11.15 Josh 26lb 10oz common Day Ticket/Peg 15 
05.11.15 Josh 34lb 8oz mirror Day Ticket/Peg 15  
05.11.15 Chris 24lb 12oz mirror Day Ticket/Peg 1 
05.11.15 Chris 16lb mirror Day Ticket/Peg 1 
06.11.15 Chris 25lb 15oz common Day Ticket/Peg 1 
06.11.15 Paddy 21lb 2oz mirror Day Ticket/Peg 16 
06.11.15 Paddy 20lb 1oz mirror Day Ticket/Peg 16 
08.11.15 Steve Chelsom 21lb common Day Ticket/Peg 17 
09-15.11.15 Gavin Pratt 18lb 2oz Day Ticket/Peg 7 
09-15.11.15 Gavin Pratt 19lb 6oz Day Ticket/Peg 7 
09-15.11.15 Gavin Pratt 31lb 4oz Day Ticket/Peg 7 
09-15.11.15 Gavin Pratt 25lb 2oz Day Ticket/Peg 7 
11.11.15 Barry 32lb common Day Ticket/Peg 1 
11.11.15 Karl 31lb common Day Ticket/Peg 17 
11.11.15 Karl 22lb 8oz mirror Day Ticket/Peg 17  
11.11.15 Karl 25lb common Day Ticket/Peg 17 
11.11.15 Karl 2 x large bream Day Ticket/Peg 17  
11.11.15 Fred 16lb 8oz common No.2 Lake 
15.11.15 Chris Wilmot 25lb 8oz common Day Ticket/Peg 31 
15.11.15 Jordie Rae 22lb 8oz mirror Day Ticket/Peg 30 
15.11.15 Luke O'Callaghan 27lb common Day Ticket/Peg 2 
15.11.15 Luke O'Callaghan 29lb common Day Ticket/Peg 2 
16.11.15 Jerry 17lb 4oz common Day Ticket/Peg 9 
16.11.15 Jerry 28lb common Day Ticket/Peg 9 
17.11.15 Jerry 16lb 8oz bream Day Ticket/Peg 9 
18.11.15 Kev 26lb common Day Ticket/Peg 8 
18.11.15 Scott 26lb 2oz common Day Ticket/Peg 17 
18.11.15 Scott 32lb 14oz common Day Ticket/Peg 17 
18.11.15 Scott 24lb 2oz common Day Ticket/Peg 17 
18.11.15 Scott 26lb 3oz mirror Day Ticket/Peg 17 
18.11.15 Scott 19lb 14oz common Day Ticket/Peg 17 
18.11.15 Scott 27lb mirror Day Ticket/Peg 17  
18.11.15 Tom List 23lb 2oz common Day Ticket/Peg 7 
18.11.15 Shaun Rebbeck 19lb mirror Day Ticket/Peg 7  
18.11.15 Barry 28lb mirror No.2 Lake 
19.11.15 Dave Haverson 38lb 2oz common No.2 Lake 
20.11.15 Steve 23lb 1oz common Day Ticket/Peg 18 
20.11.15 Steve 25lb common Day Ticket/Peg 18 
20.11.15 Steve 25lb 9oz common Day Ticket/Peg 18 
20.11.15 Steve 26lb common Day Ticket/Peg 18 
20.11.15 Dave Haverson 33lb 6oz mirror No.2 Lake 
20.11.15 Dave Haverson 20lb 6oz mirror No.2 Lake 
21.11.15 Dave Haverson 31lb 12oz mirror No.2 Lake 
21.11.15 Lee Abrams 31lb common Day Ticket/Peg 8 
22.11.15 Dave Haverson 47lb 4oz common No.2 Lake  
22.11.15 Pedro Roque 18lb common Day Ticket/Peg 17 
22.11.15 Dave Haverson 35lb 8oz fully scaled No.2 Lake 
22.11.15 Dave Haverson 34lb 11oz mirror No.2 Lake 
22.11.15 Pedro Roque 22lb 11oz common Day Ticket/Peg 18 
22.11.15 Pedro Roque 22lb 10oz common Day Ticket/Peg 18 
22.11.15 Pedro Roque 25lb 7oz common Day Ticket/Peg 18 
22.11.15 Pedro Roque 32lb common Day Ticket/Peg 18 
24.11.15 Bear 18lb 7oz common Day Ticket/Peg 17 
25.11.15 Bear 30lb common Day Ticket/Peg 17 
25.11.15 Bear 17lb 14oz common Day Ticket/Peg 17 
25.11.15 Bear 14lb 11oz mirror Day Ticket/Peg 17 
25.11.15 Bear 18lb 10oz common Day Ticket/Peg 17 
26.11.15 Bear 15lb 6oz common Day Ticket/Peg 17 
26.11.15 Paddy 18lb 10oz common Day Ticket/Peg 9 
27.11.15 Bear 12lb 4oz common Day Ticket/Peg 17 
27-28.11.15 Nathan Lawrence 14lb 2oz mirror Day Ticket/Peg 28 
27-28.11.15 Nathan Lawrence 20lb 12oz common Day Ticket/Peg 28 
27-28.11.15 Nathan Lawrence 29lb common Day Ticket/Peg 28 
28.11.15 Aaron Drewell 23lb common Day Ticket/Peg 7  
30.11.15 Bear 19lb 8oz common Day Ticket/Peg 17 
30.11.15 Bear 27lb 5oz common Day Ticket/Peg 17 
30.11.15 Bear 18lb 9oz common Day Ticket/Peg 17