DateAngler Fish Lake/Peg No 
03.10.16 Josh 28lb 2oz common Day Ticket/Peg 20 
03.10.16 Paddy 27lb common Day Ticket/Peg 20 
03.10.16 Jon Paul 36lb 12oz common No.2 Lake 
04.10.16 Lakey 22lb 1oz mirror No.2 Lake 
04.10.16 Lakey 26lb 6oz common No.2 Lake 
06.10.16 Paul/Shane 4 fish to 24lb Day Ticket/Peg 1 
06.10.16 Karl 20lb 8oz common Day Ticket/Peg 29 
07.10.16 Darryl 4 x 20's - 27lb 8oz common Day Ticket/Peg 15 
07.10.16 Elvin 29lb 8oz linear Day Ticket/Peg 7 
08.10.16 Ian Marrison 34lb common No.2 Lake 
09.10.16 Ashley 20lb 12oz Day Ticket/Island  
10.10.16 Paddy Garrett 36lb 7oz mirror (twin bellies) Day Ticket/Peg 20 
11.10.16 Dave 26lb 9oz mirrror Day Ticket/Peg 32 
12.10.16 Ian Spiers 26lb common Day Ticket/Peg 1 
13.10.16 Ian Spiers 19lb common Day Ticket/Peg 1 
  Team Enduro  
14-16.10.16 Nick Cage 30lb 12oz Day Ticket/Peg 1 
14-16.10.16 Nick Cage 18lb 12oz Day Ticket/Peg 1 
14-16.10.16 Nick Cage 17lb 12oz Day Ticket/Peg 1 
14-16.10.16John 26lb Day Ticket/Peg 31 
14-16.10.16 John 18lb Day Ticket/Peg 31 
14-16.10.16 Fred 29lb Day Ticket/Peg 9 
14-16.10.16 Colin 26lb 8oz Day Ticket/Peg 29 
14-16.10.16 Darius 18lb 10oz common Day Ticket/Peg 7 
14-16.10.16 Richard 22lb mirror Day Ticket/Peg 19 
18.10.16 Barry 27lb 14oz common Day Ticket/Peg 17  
18.10.16 Steve 21lb 4oz common Day Ticket/Peg 1 
19.10.16 Jason Shaw 25lb 4oz mirror No.2 Lake 
19.10.16 Richard Syrett 23lb 14oz common Day Ticket/Peg 31 
19.10.16 Kirk 27lb 12oz common Day Ticket/Peg 32 
20.10.16 Karl 23lb common Day Ticket/Peg 9 
20.10.16 Matthew 31lb common Day Ticket/Peg 1 
23.10.16 Dave Haverson 35lb 10oz mirror No.2 Lake 
28.10.16 Jamie Cowell 30lb 2oz common Day Ticket/Peg 1 
28.10.16 Jamie Cowell 24lb common Day Ticket/Peg 1 
28.10.16 Jamie Cowell 20lb common Day Ticket/Peg 1 
30.10.16 Cameron Seaman 29lb 10oz common Day Ticket/Island